Edukacja i praca

Szkołę Podstawową ukończyłem w Ochabach (1988r.). Następnie podjąłem naukę w Zasadniczej Szkole Górniczej w Jastrzębiu-Zdroju, by w roku 1991 rozpocząć pracę na KWK „Jas-Mos” na stanowisku ślusarz pod ziemią.

Źródło:rudaslaska.naszemiasto.pl

Źródło:rudaslaska.naszemiasto.pl

Pracowałem na w/w kopalni z przerwą na służbę wojskową (01.1993 – 07.1994r.) do dnia wypadku (4 maj 2005r.).
W roku 2008, celem uzyskania wykształcenia średniego rozpocząłem edukację w Liceum Ogólnokształcącym w trybie eksternistycznym.

zeszyt

Po zdaniu matury w 2011 roku podjąłem naukę w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku Białej, na kierunku Rachunkowość, gdzie uzyskałem stopień licencjata (2014 r.). Studia II stopnia ukończyłem w lipcu 2016 r. na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na tej samej uczelni uzyskując tytuł magistra.

Od września 2018 do sierpnia 2021r. Firma BIM – praca biurowa.
Od lipca 2022r. Vision Express – Młodszy Księgowy