W mediach

Internet

http://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/polska-i-swiat-material-o-egzoszkieletach,725259.html ReWalk Egzoszkielet
https://katowice.tvp.pl/44131756/egzoszkielet-zamiast-wozka-nadzieja-niepelnosprawnych-na-lepsze-zycie FreeWalk Egzoszkielet
Wings for Life World Run App Kalety 2019 1min 20sek
http://beskidzka24.pl/ochabianin-dokona%C5%82-cudu/
http://wsfip.edu.pl/pl/19-aktualnosci/1045-wyroznienie-absolwent-wsfip
http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,35562,dariusz-plinta-na-sesji-.html
http://www.kson.pl/paz15.pdf na str. 22
http://efs.slaskie.pl/zalaczniki/2015/10/29/1446131253.pdf na str.38 Album “Życie do wygrania”
http://www.ochaby.pl/serce-do-walki-historia-darka-plinty/
http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,31283,dariusz-plinta-z-brazami.html
http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,34575,oczami-w-protezie-na-rowerze.html
http://www.ochaby.pl/dwa-brazowe-medale-dla-darka-plinty/
http://www.kson.pl/62.pdf  na str. 18
http://sport.tvp.pl/21738490/pelnosprawni-handbikerzy-na-drodze-do-rio-de-janeiro zapraszam do obejrzenia całego programu ( jestem 11:08 min )
http://sport.tvp.pl/23176440/pelnosprawni-przygotowania-do-igrzysk-w-rio-czas-zaczac 8:40 min, synowie Daniel w 10:00min i Dawid 10:30min
https://www.youtube.com/watch?v=2tMxqSu-jkk 1:17 min
https://www.youtube.com/watch?v=Z_PxMOAkvJ8 0:02 min
https://www.youtube.com/watch?v=RycH7MhuuN4 Reedukacja chodu w Egzoszkielecie ReWalk
https://www.youtube.com/watch?v=SRHM2pzMo60 Rehabilitacja przy pomocy EMG Luna
https://youtu.be/DSBcpu3HLBs Rehabilitacja w urządzeniu Lokomat

Prasa

Trybuna Górnicza(29 XII 2005r.) i Jastrzębski Węgiel (styczeń 2006r.).
gazeta górnicza